PowerBI - SyncCenter

For å generere bilder av PowerBI rapporter så må det først opprettes en Micosoft konto med PowerBI Pro eller PowerBI Premium lisens. Innlogging av systemet går igjennom brukernavn (epostadresse) og passord.

Hvis det er krav om to-faktor i organisasjonen så støttes "Tidsbegrenset engangspassord (TOTP)". Hvis organisasjonen har krav om bruk av Microsoft Authenticator så kan "Tidsbegrenset engangspassord (TOTP)" legges til som tillegg.

Innstruksjoner på hvordan legge inn "Tidsbegrenset engangspassord (TOTP)" to-faktor:
 1. Logg inn med Mikrosoft kontoen som ble opprrettet. For eksempel gjennom "https://office.com".
 2. Gå så til følgende link: https://mysignins.microsoft.com/security-info
 3. Velg "Legg til en påloggingsmetode" / "Add sign-in method".
 4. I dropdown velg "Authenticator-app" og klikk "Legg til".
 5. Velg "Jeg vil bruke en annen godkjennerapp" / "I want to use a different authenticator app".
 6. Klikk Neste / Next.
 7. Når QR koden vises, velg "Kan du ikke scanne bildet?" / "Can't scan image?"
 8. Klikk så på "Copy" ikonet på "Hemmelig nøkkel" / "Secret key". Denne nøkkelen må lagres.
 9. Legg inn den hemmelige nøkkelen i en Authenticator App, for eks Google Authenticator.
 10. Klikk neste.
 11. Generer så 6 siffer kode i authenticator app og legg inn i "Skriv inn koden" / "Enter code" then click Next.
 12. I Sync Center så legg så inn PowerBI kontoens brukernavn og passord, samt Hemmelig nøkkel under MFA.